wz
Návštěvy
Celkem 2795
Dnes 4
Online1

Aktualizováno:

12.05.2012

Historie


Alexander Jan Vincenc Thurn - Taxis

Sbor dobrovolných hasičů na Loučeni vznikl, podle oficiálních informací a dobových knih, 8. prosince 1887. Klademe si otázku, proč se naši předci odhodlali a založili náš Sbor dobrovolných hasičů. Přispělo k tomu panství Thurn Taxisů, kteří měli sídlo právě na zámku v Loučeni. V té době bylo v knihách zaneseno první placené profesionální družstvo hasičů, ale datum jeho vzniku není uvedeno. Jednalo se o zaměstnance zámku, kteří měli k dispozici dvě potahové stříkačky.

Kroniky udávají, že na okrese Nymburk byli první hasiči v Kamenném Zboží v roce 1873, poté v Nymburce roku 1874. V roce 1885 v Ronově-Oskořínku vznikla Župní jednota o 13 členech, jejímž předsedou byl J. Urbánek z Bobnic.

Dne 11. 9. 1886 vyhořela vyhlášená hospoda „U Pažoutů.“ Nebyla pojištěna a snad tato událost dala podnět k tomu, aby se dne 8. 12. 1887, na popud pokrokového učitele Václava Stehlíka, sešlo 40 občanů ve 3. třídě zdejší školy. Ten jim vysvětlil výhody a účel činnosti Sboru dobrovolných hasičů, a nakonec bylo přikročeno k jeho založení.

Potahová stříkačka

Po provolání ke všemu občanstvu se přihlásilo 40 činných a 28 přispívajících členů s poplatkem 2,40 zlatých ročně. O 2 dny později (10. 12.) byla zvolena deputace k Hugovi Thurn-Taxisovi o sjednání zapůjčení jedné ze dvou potahových stříkaček.

Okresní hejtmanství potvrdilo vznik spolku a jeho stanovy dne 10. března 1888.

Administrátorský přístup. Designed by MaRaX.

Reklama: